GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LAN TRẦN

 Kính gửi: Quý công ty.

Công ty TNHH Dệt May Lan Trần xin chân thành cảm ơn sự quan tâm cũng như sự tín nhiệm của quý công ty trong nhiều năm qua.

Công ty TNHH Dệt May Lan Trần được thành lập vào tháng 7 năm 1993 và nay được mở rộng vào ngày 18 tháng 4 năm 2001, họat động chuyên về lĩnh vực dệt và nhuộm.

Hình ảnh hoạt động

 

  • images/stories/hinhanhhoatdong/600_img_7804.jpg
  • images/stories/hinhanhhoatdong/600_img_7829.jpg
  • images/stories/hinhanhhoatdong/600_img_7830_(1).jpg
  • images/stories/hinhanhhoatdong/600_img_7832.jpg
  • images/stories/hinhanhhoatdong/600_img_7835.jpg
  • images/stories/hinhanhhoatdong/600_img_7840.jpg
  • images/stories/hinhanhhoatdong/600_img_7843.jpg
  • images/stories/hinhanhhoatdong/600_img_7845.jpg

Chi tiết...
 

Dệt may Lan Trần